دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • شورای اخلاق پزشکی دانشگاه
img_yw_news
دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱

جلسه شورای اخلاق پزشکی دانشگاه - مورخ ۱۴۰۱.۳.۸

اولین جلسه شورای اخلاق پزشکی دانشگاه در سال جاری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۴/۳۰ واقع در ستاد مرکزی- سالن شورای دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰

حضور جناب آقای دکتر فراست کیش، استاد پیشکسوت اخلاق پزشکی در جشن روپوش سفید فراگیران پزشکی عمومی مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۹

حضور جناب آقای دکتر فراست کیش، استاد پیشکسوت اخلاق پزشکی در جشن روپوش سفید فراگیران پزشکی عمومی مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۹ ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰

اطلاعیه ** CPC اخلاق پزشکی مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۵

جلسه CPC اخلاق پزشکی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ از ساعت ۸ الی ۱۰ در بخش جراحی عمومی مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم برگزار می گردد. ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

اولین کتاب تالیف شده در حوزه اخلاق پزشکی توسط جناب آقای دکتر فراست کیش- دانشگاه علوم پزشکی ایران

اولین کتاب در حوزه اخلاق پزشکی توسط جناب آقای دکتر فراست کیش در دانشگاه علوم پزشکی ایران تالیف شد. ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰

جلسه Morning Report مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۳

جلسه Morning Report روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ از ساعت ۸/۳۰ الی ۹/۳۰ برای گروه کودکان مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم برگزار شد. ..

ادامه...
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم
---------
---------
---------